Curs de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 2n de batxillerat.