En aquest curs trobareu les unitats que es treballareu a primer nivell de l'ESO.

Cada unitat conté una descripció del que s'hi treballa i les activitats ( readings, exercicis, etc.) previstes per fer a classe.