En aquesta assignatura treballarem conceptes i procediments relacionats amb l'expressió creativa, tals com el dibuix, la pintura, el collage, l'escultura, el cinema... L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne desenvolupi capacitats d'expressió plàstica i pugui tenir un ventall de tècniques per vehicular la seva creativitat. Les classes són principalment pràctiques, però les tasques s'inicien amb una introducció teòrica on es mostren obres d'artistes (pintors/es, tatuadors/es, arquitectes, escultors/es...) per a que els alumnes es familiaritzin amb el món de l'art i la seva terminologia. 

lafinestra.jpglafinestra.jpg