Aquesta formació te com a objectiu dotar als docents d’eines i tècniques per a millorar els aspectes relatius ala docència onLine. D’una banda aquesta proposta formativa revisa les diferents eines i tècniques necessàries per a configurar una bona formació onLine: classes en vídeo, creació de contingut audiovisual, activitats a les plataformes de gestió de l’aprenentatge, eines d’avaluació i seguiment, eines d’streaming de vídeo. Però al mateix temps posa el focus en els aspectes metodològics d’aquest tipus de formació i la diferencia vers la formació presencial de característiques tradicionals.