Aquest espai està dedicat a exposar les preguntes i inquietuds que sorgeixen cada setmana a l'aula i que anirem penjant a classe amb els post-its. 

Es tracta que des de casa, pogueu accediu a aquestes petites investigacions i cerqueu la seva possible resposta. 

A classe ens les mirarem amb moltes ganes!!

Som-hi investigadors!!