Aquí trobareu un recull de les proves tant de matemàtiques com de cientificotecnològic d'anys anteriors.